Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej jest prowadzony prze Caritas Diecezji Kaliskiej od dnia 1 września 2011 roku. Obejmuje terapią zajęciową 40 uczestników, którymi są osoby niepełnosprawne intelektualnie lub fizycznie, z umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas pracy w warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i do 7 godzin dziennie. Praca odbywa się w 8 pracowniach: krawieckiej, plastyczno – rzeźbiarskiej, technicznej, gospodarstwa domowego, komputerowo – publicystycznej, artystycznej, ogrodniczej oraz usprawniania społecznego i zawodowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zajęciach każdej pracowni może uczestniczyć 5 osób niepełnosprawnych, którzy pozostają pod opieką instruktora. Uczestnicy korzystają także z terapii ruchowej, w pracowni rehabilitacyjnej, zgodnie z zaleceniami lekarza wobec poszczególnych przypadków. Ponadto podopieczni warsztatu mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną.

 Najważniejsze zadania Warsztatu Terapii Zajęciowej to:

  • ogólne usprawnianie uczestników,
  • rozwijanie wśród osób niepełnosprawnych umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej, dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
  • przygotowanie uczestników do życia w środowisku społecznym, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o sobie oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej;
  • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych, które umożliwią późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej, zakładzie pracy chronionej lub innej pracy zarobkowej.

Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, stworzonym dla poszczególnych osób.

Dane teleadresowe:

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Katowicka 10 63-604 Baranów

tel. (62) 78 187 82 lub 609 046 049

http://wtzslupia.pl

Facebook