Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com

Świetlica socjoterapeutyczno-integracyjna

Świetlica  obejmuje opieką wychowanków w wieku od 5 do 16 lat – dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu powiatu kępińskiego. Z zajęć korzystają przede wszystkim dzieci z rodzin zastępczych, z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dzieci przyjmowane są na świetlicę na wniosek i za pisemną zgodą  rodziców.

Świetlica czynna jest  dwa dni w tygodniu (środa, czwartek) w godzinach 15.00 - 18.00. Natomiast w piątki (3 x w m-cu) odbywają się zajęcia z języka angielskiego dla dwóch grup wiekowych o godz. 16.00 i 17.00.

W ramach zajęć przewidziany jest czas na: odrabianie lekcji, posiłek, zajęcia grupowe, rozmowy indywidualne, spotkania z psychologiem, zabawę oraz komputerowe programy edukacyjne, itp.

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. Zostały utworzone dwie grupy wiekowe: dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dla dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalistów. Główne formy pracy na świetlicy to:

 • pomoc dydaktyczna,
 • zajęcia grupowe,
 • pomoc indywidualna,
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne, logopedyczne

W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są zajęcia:

 • rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie, modelowanie przy użyciu plasteliny itp.)
 • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, rozmowy i pogadanki z dziećmi, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne)
 • kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy ( konkursy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, quizy, rebusy, odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć szkolnych)
 • rozwijające pamięć i koncentrację uwagi,
 • kształtujące ekspresję ruchową ( np. zabawy ruchowe przy muzyce -
  relaksujące, wyciszające)

Ponadto dzieci uczestniczące w zajęciach maja zapewnioną fachową pomoc w odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości, przygotowywaniu się do odpowiedzi ustnych czy sprawdzianów pisemnych.

Obok zajęć grupowych prowadzone są zajęcia indywidualne. Obejmują one usprawnianie techniki czytania, pisania, rozwiązywanie zadań matematycznych.

Prowadzone są spotkania edukacyjne, kulturalno-oświatowe m.in. z Policjantem, Strażakiem, Ratownikiem Medycznym, Bibliotekarzem, zajęcia sportowe oraz plenerowe. Organizowane są imprezy świąteczne („Mikołaj”, „Zajączek”) z poczęstunkiem prezentami.

 

Facebook