Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com

Projekt "W rodzinie siła"

Powiat Kępiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w partnerstwie z Gminą Kępno/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie, Gminą Trzcinica/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcinicy i Fundacją AKME realizuje projekt pn. „W rodzinie siła”

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla 219 osób z terenu powiatu kępińskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z powodu niepełnosprawności lub wychowywania się w rodzinie zastępczej lub rodzinie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi).

Realizacja celu głównego będzie możliwa poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • zindywidualizowane wsparcie 92 osób ukierunkowane na działania mające na celu złagodzenie skutków wykluczenia społecznego spowodowanego stanem zdrowia,
 • zindywidualizowane wsparcie ukierunkowane na 60 dzieci z rodzin zastępczych poprzez optymalizację działań wsparcia rodziny zastępczej,
 • zindywidualizowane wsparcia 33 osób z rodzin biologicznych borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, mające za zadanie wsparcie rodziny dysfunkcyjnej w takim zakresie, aby dzieci nie trafiły do zastępczych form opieki rodzicielskiej.

Planowane efekty/ rezultaty realizacji projektu w odniesieniu do poszczególnych partnerów:

Powiat Kępiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 100,
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 30;

 

Gmina Kępno/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie 

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 36,
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 2;

Gmina Trzcinica/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 18,
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 3;

 

Fundacja AKME:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 31,
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 6.

 

Wartość projektu:  1.751.068,19 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.663.514,78 zł


Facebook