Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2021 roku

2020-12-18 15:18

Aktualności » Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2021 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie zaprasza do uczestnictwa w programie „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”.

W 2021 r. wnioski można składać w następujących obszarach:

- obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

- obszar B – likwidacja barier w urzędach (obiekty administracji samorządu powiatowego oraz urzędy gminne), placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

- obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

- obszar D – likwidacja barier transportowych (placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych);

- obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

- obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

- obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Powiat kępiński będzie realizatorem Programu w obszarze B, C, D, F

Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON :

- obszar B – do 150.000,00 zł – nie więcej niż 30% kosztów realizacji projektu,

- obszar C – do 34.000,00 zł – na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych – nie więcej niż 45%.

- obszar D :      

a) do 105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) do 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) do 270.000,00 zł dla autobusów

nie więcej niż 55% kosztów realizacji projektu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych i gmin oraz nie więcej niż 65% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

- obszar E – do  15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną – nie więcej niż 15% kosztów realizacji projektu

- obszar F – do 160.000,00 zł na działania obejmujące przeciwdziałaniu degradacji lub poprawę infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej (remont albo modernizacje służące zapewnieniu utrzymania właściwych warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych ) – nie więcej niż 80% kosztów realizacji projektu

  - do 70% kosztów realizacji projektu – nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej przy tworzeniu warsztatu

- obszar G – nie więcej niż 25% środków otrzymanych algorytmem

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach obszarów B, C, D i F należy składać do PCPR w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26 do dnia 31.01.2021 r.

Wnioski o dofinansowanie projektu w obszarze A oraz E projektodawca składa bezpośrednio do Oddziału PFRON w trybie ciągłym.

Wszelkie informacje na temat warunków uczestnictwa i procedur realizacji dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

 

 

 

 

Facebook