Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com

POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

2019-08-08 11:44

Aktualności » POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

Do pobrania:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski informuje, że ruszył nabór do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach:

* Zawodowym - uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia

* Psychospołecznym min. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację

* Medycznym poprzez przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu

W projekcie udział mogą wziąć:

1. Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczeniarehabilitacji szpitalnej

2. Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania

3. Osoby z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabyta w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrót do aktywności zawodowe

Wsparcie dla osób z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego realizowane jest w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu.

Średni przewidywany czas pobytu osoby zakwalifikowanej do kompleksowej rehabilitacji to 3 miesiące z możliwością jej przedłużenia. Formuła rehabilitacji może obejmować tryb stacjonarny bądź niestacjonarny.

Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z udziałem w projekcie.

 

Osoby zainteresowane prosimy kierować do oddziału Wielkopolskiego PFRON

Patrycja Królak - Samodzielny referent ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami Oddział Wielkopolski PFRON, tel. 61 666 46 10, pkrolak@pfron.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook