Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com

OGŁOSZENIE

2020-03-16 15:43

Aktualności » OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 8 ust.2 w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz.U. z 2020r. poz. 433 z późn. zm.) decyzją kierownictwa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania  - zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 REALIZOWANE SĄ
Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

 

  • W budynku PCPR znajduje się specjalna urna, gdzie można  składać wnioski, pisma, dokumenty. Do budynku obowiązuje wyłącznie wejście oznaczone wielką literą „A” (przód budynku od ul. Sienkiewicza oraz od podwórza).
  • Wszystkie druki wniosków dostępne są na stronie PCPR http://www.pcpr.kepno.pl w zakładce druki do pobrania.
  • Osoby, które otrzymały pisma w sprawie uzupełnienia dokumentacji medycznej w postępowaniu o ustalenie stopnia niepełnosprawności, informujemy iż nie obowiązują wskazane w tych pismach terminy dostarczania dokumentów. O nowych terminach będziemy Państwa informować.
  • Pracownicy PCPR i PZOON w Kępnie pracują w dotychczasowych godzinach pracy placówki tj. - 8.00 -16.00.
  • Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez PCPR/ PZOON mogą kontaktować się z pracownikami telefonicznie i e-mailowo od poniedziałku do piątku lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, e-mailem lub w konkretnych przypadkach za pośrednictwem ePUAP lub SOW.

sekretariat – 62 79 122 90

powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności - 62 79 122 86

zespół ds. osób niepełnosprawnych – 62 79 122 83

zespół ds. pieczy zastępczej - 62 79 122 84

zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej - 62 79 122 98

 

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

sow.pfron.org.pl

 

Facebook