Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ORAZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KĘPNIE

2020-05-26 14:33

Aktualności » OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ORAZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KĘPNIE

OGŁOSZENIE
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE
O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ORAZ
POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KĘPNIE

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 i 904) wprowadzono od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie w następującym zakresie:

Obsługa interesantów w zakresie wszystkich zadań realizowanych przez PCPR i PZOON odbywa się  w wydzielonym z korytarza w części B budynku, punktu obsługi - okienku. Miejsce to wyposażone jest w dzwonek przyzywowy.

W pomieszczeniu tym, w tym samym czasie może przebywać tylko osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. Zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności, tj. zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy ochronnej oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu,  dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji, zachowania dystansu 2 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Wizyta osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, lub mających trudności
w wejściu do budynku do wydzielonego punktu obsługi, odbywa się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.

W obecnej sytuacji epidemicznej kraju, aby zapewnić ciągłość orzekania, posiedzenia składów orzekających odbywają się bez osobistego stawiennictwa pacjenta. Jeżeli lekarz- przewodniczący składu orzekającego uzna, że przedłożona do wniosku o ustalenie niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania orzeczenia, wówczas orzeczenie wydawane jest zaocznie.

W korytarzu budynku PCPR, w części oznaczonej wielką literą „A”  jak i „B” znajduje się specjalny pojemnik- urna, gdzie można  składać wnioski, pisma, dokumenty.

Wszystkie druki wniosków dostępne są na stronie PCPR http://www.pcpr.kepno.pl w zakładce druki do pobrania oraz wyłożone obok pojemników-urn na korespondencję.

Pracownicy PCPR i PZOON w Kępnie pracują w godzinach pracy placówki tj. - 7.00 -15.00.

Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez PCPR/ PZOON mogą również kontaktować się z pracownikami telefonicznie i e-mailowo od poniedziałku do piątku lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, e-mailem lub w konkretnych przypadkach za pośrednictwem ePUAP lub SOW.

sekretariat – 62 79 122 90

powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności - 62 79 122 86

zespół ds. osób niepełnosprawnych – 62 79 122 83

zespół ds. pieczy zastępczej - 62 79 122 84

zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej - 62 79 122 98

 

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

sow.pfron.org.pl

 

 

Facebook