Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com

OGŁOSZENIE o naborze Partnerów w ramach działania 7.2.2. WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS

2018-12-05 12:52

Aktualności » OGŁOSZENIE o naborze Partnerów w ramach działania 7.2.2. WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS

Do pobrania:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ogłasza otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych – spośród podmiotów określonych w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) przygotowanego na konkurs zamknięty nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zwanego dalej Partnerem.

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

 

Szczegoły w załączniku

Facebook