Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com

Ogłoszenie o naborze PARTNERÓW do projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020

2019-08-01 12:14

Aktualności » Ogłoszenie o naborze PARTNERÓW do projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020

Do pobrania:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, poz. 1544 ze zm.) ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego opracowania koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie, a następnie wspólnej realizacji projektu konkursowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne — projekty konkursowe.

Szczegóły w ogłoszeniu o naborze

Facebook