Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com

O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie działa od 29 stycznia 1999 roku. Nasza siedziba obecnie znajduje się w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26 - parter (budynek dawnej bursy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1). Jesteśmy jednostką organizacyjną Powiatu Kępińskiego powołaną do wykonywania zadań wynikających z Ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także zadań powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym określonych Ustawą z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podstawowym celem naszej jednostki jest pomoc dziecku i rodzinie, w szczególności zaś dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców. Działania w tym kierunku obejmują rozwijanie szeroko rozumianej opieki zastępczej w naszym powiecie. Jest to dotychczas najlepsza forma całodobowej opieki dla dzieci, które nie mogą pozostawać w rodzinie naturalnej, ponieważ ich rodzicom zostały ograniczone prawa rodzicielskie przez sąd rodzinny. Mając na uwadze dobro dziecka cały czas poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze, czyli rodzin, które potrzebującym dzieciom zapewniłyby opiekę zastępczą. Wszystkie chętne rodziny, które chciałyby pomóc dzieciom przebywającym w domach dziecka i stworzyć im namiastkę rodziny, otoczyć ich miłością i poczuciem bezpieczeństwa - odsyłamy do zakładki Rodzinna opieka zastępcza gdzie znajduje się wiele cennych informacji.

W zakładce Punkt interwencji kryzysowej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz wszystkim osobom znajdującym się w kryzysie.

Duży zakres naszej działalności stanowi również wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym. Dział Rehabilitacji Społecznej cieszy się dużą popularnością wśród osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin i opiekunów, którzy mogą tu zasięgnąć wszelkich informacji, zarówno w zakresie przepisów prawnych, dofinansowań, czy też ulg i uprawnień. Szczegółowy zakres działalności można obejrzeć w zakładce Osoby niepełnosprawne, a także Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Różne są stopnie niepełnosprawności i różne rodzaje schorzeń. Nie wszyscy mogą pracować. Dla tych osób tworzone są warsztaty terapii zajęciowej pozwalające uczestniczyć w życiu społecznym. Jeśli poszukujecie Państwo konkretnych informacji na temat procedur umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności zapraszam do kolejnej zakładki Zasady kierowania do domu pomocy społecznej.

To i jeszcze wiele innych cennych informacji znajdziecie na tej stronie. Życzę przyjemnego i efektywnego korzystania!.

mgr Zuzanna Puchalska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

 • Kadra

 • Statut

  Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie - uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XV/101/2011 z 29 grudnia 2011 r.

 • Regulamin organizacyjny

  Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie - załącznik do Uchwały Nr 43.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 18 czerwca 2015r.

 • Programy i strategie

 • Sprawozdania

  Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w formacie PDF do pobrania i zapoznania się.

 • Kariera

  Oferty pracy, stażu i innych form rozwoju zawodowego i osobistego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

Facebook