Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com

Informacja o wyborze Partnera

2016-08-26 14:10

Aktualności » Informacja o wyborze Partnera

Do pobrania:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie - zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3) ustawy
z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 ze
zmianami) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 29.07.2016 r. na stronie
internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz stornie BIP
ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów w celu realizacji w latach 2017-2019 projektu
w ramach poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, podaje do wiadomości publicznej informację
o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera w załączeniu.

Facebook