Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

2019-08-29 14:53

Aktualności » Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Do pobrania:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie - zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018, poz.1431 ze zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 01.08.2019 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji oraz wspólnej realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe przygotowanego na konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/19 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Facebook