Zaproszenie dla osób niepełnosprawnych

ZAPROSZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie zaprasza

osoby niepełnosprawne
chętne do udziału w projekcie „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam … - budowanie lokalnego systemu wsparcia” w roku 2012.

 Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie wniosku rekrutacyjnego, który można pobrać w tut. Centrum lub na stronie internetowej.

 Na podstawie zebranych dokumentów nastąpi ich analiza
i wyłonienie beneficjentów do projektu, z którymi będą prowadzone dalsze procedury rekrutacyjne.

 O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostaną Państwo poinformowani drogą telefoniczną.

 Szczegółowych informacji na temat udziału w procesie rekrutacyjnym udziela – pani Katarzyna Dyla – osobiście (pokój nr 10) lub pod
nr tel. (62) 79 122 84.

Załącznik - wniosek rekrutacyjny

  Joomla templates free