Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com

„Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III ”

2019-01-11 13:44

Aktualności » „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie informuje, że zostały przyjęte procedury dotyczącego programu „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III ”.

W 2019 r. Program realizowany jest w następujących obszarach :

- obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

- obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

- obszar D – likwidacja barier transportowych (placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej)

- obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

- obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

- obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Powiat kępiński będzie realizatorem Programu w obszarze : B, C, D

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach obszarów B,C i D należy składać do PCPR w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26 do dnia 31.01.2019 r.

Wnioski o dofinansowanie projektu w obszarze E składa do Oddziału PFRON bezpośrednio projektodawca do 31.10.2019 r.

 

Wszelkie informacje na temat warunków uczestnictwa i procedur realizacji dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl

 

Facebook